Lärare kreerar på tema återvinning

Det finns några udda figurer i högskolans lokaler, bland annat ”Glueman” och ” I huvudet på en student”. Den senare ser ut som en stor och spretig krukväxt av avlagda teknikprylar, en mobiltelefon sitter fastklistrad på stommen och en tepåse hänger från en ”gren”. Bakom verken står lärarstudenter med bild som tillval.

– Den ska spegla känslan av att vara student – stressigt och förvirrande, skrattar Linda Freij som läser till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Syftet är att lära barnen att använda återvinningsmaterial, allt behöver inte vara nytt. Att de får se att grejer har mer än ett liv.

Utmanande och betydelsefullt
– Det är en kreativ utmaning att jobba med återvinningsmaterial. Det är inte färdiga produkter utan de måste tänka i nya banor – vad kan vi göra med detta?, säger Marie Fahlén, ansvarig lärare för kursen.

I bildsalen finns studenter på lärarprogrammet för årskurs 4-6 tillsammans med blivande lärare i fritidshem. Blandningen tycker Marie Fahlén är positiv eftersom det är så verkligheten i skolorna sedan ser ut. Man jobbar tillsammans.

Eftersom det är höstlov har några av studenterna tagit med sig sina barn och det är en skön stämning när stora och små målar av stilleben. En gammal maskeradmask och en trasig miniräknare är uppställt framför studenten Ellen Eriksson, som målar med precision.

– Vi går ifrån frukt och det klassiska, vi ersätter det och skapar ett nytt uttryck.

Varför är det viktigt?
– För att skapa medvetenhet inom samhällsfrågor, som till exempel HBTQ-frågor eller i det här fallet återvinning, så kan man använda stilleben för att reflektera över detta. Vad gör vi med teknologi och hur påverkar det vår miljö? Det är stora, komplexa frågor men såhär går det att få ner det till en lagom nivå, säger Ellen Eriksson.

Ämnet bild integreras ofta i andra ämnen och kan underlätta språkinlärning eller göra komplexa mattetal förståeliga.

– I svenska och engelska kan man läsa en saga och låta eleverna måla bilder till, de har väldigt lite ”ren” bild, säger Ida Johansson blivande lärare för årskurs 4-6 och får medhåll från Fredrik Andersson som läser till lärare i fritidshem.

– Vi kan koppla mycket till fritidshemmet och använda oss av det som de gjort under lektionerna. På fritidshemmet finns både yngre och äldre barn så då gäller det att föröka utveckla uppgifterna så att de passar för olika åldrar. 

Text och foto: Rebecca Lindholm