Lärare och bibliotekarier samverkar inom Läslyftet

– Vi är väldigt glada att vårt förslag blev utvalt, säger Gunilla E Magnusson, biträdande prefekt för samverkan och uppdrag på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Boråsförslaget handlar om att skapa läsintresse och få igång barn och ungdomars läsande. Målgruppen är lärare och bibliotekarier som arbetar med barn från förskoleklass och upp till och med årskurs 9.

Skolverket kommer att samla de olika modulerna på en webbportal. Därefter ska handledare från olika skolor utbildas, så att de sedan kan hålla i trådarna när skolpersonal runt om i landet ska ta del av modulerna.

– Det kommer att röra sig om en massa olika inslag i modulen, till exempel filmade avsnitt från undervisningssekvenser, övningar och föreläsningar, säger Gunilla E Magnusson. Nu ska vi dra igång detaljplaneringen så att vi kan börja med det konkreta innehållet. Vi börjar nu i höst och fortsätter sedan så att allt blir klart under våren.

I Borås kommer universitetslektorn Anita Varga att vara vetenskaplig ledare. Dessutom kommer ett antal medarbetare från såväl lärar- som bibliotekarieutbildningarna att delta.

Inslagen i modulen från Borås ska bland annat handla om läsvanor, lässtrategier och läsförståelse samt läsfrämjande metoder och undervisningsstrategier.

Från och med hösten 2015 ska de olika modulerna vara redo att användas.

– Tanken med just vår modul är att lärare och bibliotekarier tillsammans ska gå utbildningen och därmed få ökad förståelse för varandras delar i hur man kan sporra elevernas läsintresse. Modulen ska bygga på samarbete mellan yrkesgrupperna.

Satsningen Läslyftet bygger på liknande principer som det tidigare Matematiklyftet och ska höja kompetens hos skolpersonal i hela landet. Den kommer att pågå i tre år från hösten 2015 och man räknar med att den ska nå ut till omkring 40 000 lärare under den tiden.

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Erik Wasselius