Livsavgörande forskning uppmärksammades i Bryssel

Hela Brysseldelegationen

– Visst kommer vi att ta fram en ansökan. Det är väl nu det egentliga arbetet börjar.

Orden kommer från Birgitta Wireklint Sundström, docent, på Landvetter flygplats precis innan Boråsdelegationen skiljs åt efter det kombinerade seminarie- och studiebesöket i Bryssel. Hon är en av de fem forskarna från högskolan som lättat pustar ut efter två intensiva dagar. Schemat har varit späckat med många möten och presentationer. Det är fjärde gången Högskolan i Borås hämtar inspiration i Bryssel men det är bara andra gången som högskolan bjudit in till seminarium för inbjudna EU-politiker, tjänstemän och forskare för att på plats ge en inblick i aktuell forskning. Ett koncept som gillades av Vinnovas kontorschef Dan Andrée och som för övrigt lånade ut ett konferensrum för arrangemanget.

– Det är lätt att imponeras. Här har högskolorna en stor konkurrensfördel jämfört med universiteten, som inte alls har lika lätt för att prioritera och bestämma sig för vad man ska visa upp i ett sådant här seminarium.

Strax innan seminariets start, dök dessutom EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (s) upp och som trots en mycket hektisk dag med bland annat val av komissionärer, ville visa sitt intresse och tala med högskolans företrädare.

– Det här är inte första gången som Borås är på plats och jag vill ta del av det som är på gång.

Hon har för den här perioden blivit vald till ordförande i det tunga sysselsättningsutskottet där flera frågor inom högre utbildning  är kopplade. Hennes inriktning numer är jobb och tillväxt.

Tusentals liv kan räddas

Och engagemanget hos forskargruppen inspirerade seminariedeltagarna vilket gav en bra balans mellan presentation och frågor. Bland åhörarna fanns bland annat representanter från England, Österrike och Italien men också företrädare från region Skåne, Vinnova och Sveriges ständiga representation vid EU.

– Ingen annan i hela världen har lyckats så bra som vi i Sverige när det gäller få fler att överleva hjärtstopp, berättade högskolans professor Johan Herlitz.

Förklaringen är ett långsiktigt arbete med bland annat utbildade sjuksköterskor i ambulansen och där rätt bedömning så tidigt som möjligt har avgörande betydelse. Forskarna visade på statistik och gav exempel på olika projekt vilket gillades bland annat av Hanna Katarina Nyroos, som är region Västra Götalands Brysselrepresentant.

– Det är ett bra grepp att visa exempel. Det är just sådana som vi behöver som jobbar här i Bryssel.

Redan tankar på kommande ansökningar

Ansökningsförfarandet för EU-programmet Horizon 2020 anses av många forskare krånglig och den tuffa konkurrensen skrämmer en del, men docent Angela Bång tyckte att hon fick flera tips på hur man i Borås kan påbörja arbetet med en eventuell EU-ansökan i nästa omgång eller utveckla andra tidigare ansökningar.

– Jag har verkligen fått många nya goda idéer, fyller docent Berit Lindahl i.

En av inspiratörerna var Barbara Kerstiens som är chef för Public Health and Health Services Research. Hon berättade om Horizon 2020 med fokus på hälsoområdet och visade på nyckeltal som kommit fram från de drygt 146 olika projekt som godkänts under den första perioden. Hon gav dessutom en hint om att hon skulle vilja se mer prehospital vård bland ansökningarna. Ett område som hon sa att hon saknade.

– Mycket av det vi hört här talar för att vi tänker rätt när vi samlar vår forskning under ett av de fokusområden som finns idag att söka: transporter och överföringar. Det är en beröringspunkt som vi alla kan knyta an till, konstaterade Berit Lindahl.

Annika Bergman, som blir ny chef för högskolans nya Grants and Innovation Office, fanns också med vid studiebesöket. Hon tyckte att Högskolan i Borås i den första ansökningsomgången 2014 för Horizon 20202 har varit bra hittills, med två kontrakt som ligger under beredning varav ett är det mycket prestigefyllda EU- programmet European training network under ”Marie Skłodowska-Curie actions” och som Högskolan i Borås dessutom ska koordinera. Ytterligare ett antal ansökningar väntar på besked. Inom kort öppnas perioden för ansökningar för 2015. Dessutom diskuteras just nu i kommissionen vilka fokusområden som kommer att gälla för den kommande treårsperioden av Horizon 2020. Alan Cross, biträdande enhetschef för Framework Programme and Simplification, leder den avdelning som just nu arbetar fram förslag till arbetsprogram. Han sa bland annat:

– Vi arbetar för bredare områden och vi vill inte hämma kreativa idéer i framtiden. Vi vill verkligen se smarta innovationer som driver utvecklingen i Europa framåt.

Ett tips från honom till Boråsarna var att inte vara för låsta till att enbart se samarbetspartner i andra lärosäten utan även involvera så kallade ”stakeholders”, Det vill säga de som har nytta av forskningsresultaten, exempelvis patientorganisationer. En annan viktig aspekt för bedömargrupperna är om ansökan kan ge svar på hur den ekonomiska bördan i Europa kan minska.

Högskolan i Borås – rätt val

I studiebesöket ingick också ett möte i EU-parlamentet med parlamentarikern, Cecilia Wikström (FP). Diskussionen kretsade kring patientperspektivet och svensk sjukvård kontra annan europeisk och blev ganska het. Cecilia Wikström tycker att Sverige är för litet och hennes råd till egentligen alla landets lärosäten att sluta konkurrera med varandra, men avslutningsvis gillade hon det hon fick höra kring den ideologi och spets som finns i Borås och avslutningsfrasen blev innan hon skyndade vidare i maktens korridorer:

– Borås verkar vara rätt val av högskola.

Länsförsäkringar Älvsborg är en samverkanspart i forskningsprojektet ”Vård på rätt vårdnivå”.

Läs mer

Rektor Björn Brorström skriver om seminariet i sin blogg.

Text & foto: Annie Andréasson