Monter ska visa verksamheten inom äldreområdet

Fem representanter från Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt FoU Sjuhärad kommer under dagarna att finnas i en monter i utställningen på konferensen. Där ska besökarna få information om att ledarskapsutbildningen för äldreomsorgens chefer från hösten 2015 går som reguljär utbildning. Dessutom kommer besökarna att få ta del av rapporter och böcker som handlar om ledarskap och/eller äldreomsorg. Den nya masterutbildningen inom vårdvetenskap kommer också att marknadsföras.

– Vi är med på Äldreomsorgsdagarna för att få ta del av det aktuella kunskapsläget när det gäller äldres behov, social omsorg, kommunal hälso- och sjukvård, förebyggande rehabilitering, arbetsledning med mera, säger Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor inom vårdvetenskap, som är en av deltagarna.

Äldreomsorgsdagarna är en konferens för personal inom äldreomsorgen. Årets tema är inflytande och delaktighet. Konferensen innehåller allt från föreläsningar och seminarium till utställningen.

Läs mer om Äldreomsorgsdagarna (extern länk).

Text: Anna Kjellsson