Möt media – seminarium för forskare

Samhällets efterfrågan på ny kunskap om aktuella och ibland kontroversiella ämnen är stor. Det är via massmedia de flesta människor tar del av forskning och när nya rön uppmärksammas är det viktigt att de kommuniceras korrekt. För forskare handlar det både om att kunna förklara resultaten och hur forskning går till, liksom varför den behövs.

I uppdraget som forskare ingår att kommunicera med det omgivande samhället. För att inspirera till att delta i det offentliga samtalet bjuder forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA i samarbete med Chalmers, Göteborgs universitet och Vetenskap & Allmänhet in till ett medieseminarium.

Seminariet är en introduktion till nyhetsmedia och vänder sig till forskare som vill få inblick i mediernas villkor och hur journalister arbetar. Syftet är att ge ökad insikt i mediebranschens förutsättningar och att underlätta samarbete, både med journalister och med universitetens kommunikationsavdelningar.

Seminariet är kostnadsfritt och följs av en stunds mingel. Anmälan senast den 24 oktober (extern länk).

Datum: 6 november
Tid: 13:00 – 16:30

Plats: Pedagogen, hus A
Adress: Västra Hamngatan 25
Ort: Göteborg

Text: Vetenskap & Allmänhet