Mycket hög kvalitet på distriktssköterske-utbildningen

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, heter utbildningen som fått omdömet mycket hög kvalitet. UKÄ bedömer bland annat att det är mycket hög kvalitet på studenternas förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer.

– Det är väldigt roligt att vi fick mycket hög kvalitet på just denna utbildning då det är vår största. Det är ju dessa sjuksköterskor som möter oss vanliga människor från vaggan till graven, säger Lotta Dalheim Englund, akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd och ansvarig för vårdutbildningarna vid Högskolan i Borås.

– Omdömet visar att vi arbetar på ett bra sätt och att alla medarbetare inom akademin gör ett bra jobb, fortsätter hon.

Utbildningarna Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård samt Magisterprogram i vårdvetenskap fick omdömet hög kvalitet.

Totalt sett var det 134 utbildningar i landet som utvärderades och 79 av dem fick bristande kvalitet. Två av dessa var vid Högskolan i Borås: utbildningarna Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård och Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård.

Lotta Dalheim Englund förklarar att högskolan välkomnar utvärdering och tycker att det är viktigt att kontrollera att kvaliteten på utbildningarna är hög. Arbetet med att åtgärda bristerna är redan igång.

– Av 8 utvärderingar under 2014 har 5 fått omdömet hög kvalitet och 1 fått mycket hög kvalitet. Tittar man på helheten är vi väldigt glada och stolta över våra utbildningar, säger hon.

Ta del av UKÄ:s rapport (Extern länk).

Text: Anna Kjellsson