Nominerad till Handelns Mäktigaste

– Det är fantastiskt roligt och hedersvärt att få vara med, ett erkännande att forskning finns med och påverkar handeln.

Tidningarna Icanyheter och Market har nominerat 58 kandidater som bedöms ha haft mest makt och påverkan på svensk detaljhandel under det senaste året. Utöver de 58 kandidaterna har ytterligare tio blivit valda genom en öppen nomineringsprocess på market.se, totalt är det 68 kandidater.

Vad har det för betydelse att vara nominerad?

– Fler får upp ögonen för den forskning vi ägnar oss åt på Högskolan i Borås och det ger oss ytterligare förankring i näringslivet. Det är extra roligt att få visa att forskning funkar i praktiken. Jag tror att nomineringen är grundad i vårt handelslabb, som är en del i SIIR, där handel möter forskning. Vi är väldigt kända i branschen och har nära samarbete med handelsrelaterade företag.

Genom röstning till Handelns Mäktigaste vill tidningarna visa den påverkanskraft och inflytande branschpersonligheter och företeelser har på handeln. Omröstningen är öppen till den 9 november. Rösta på Malin Sundström och SIIR.

Text: Annie Klasén
Foto: Moa Carlsson