Ny Ladokportal

– Den kommer ha ett nytt gränssnitt med liknande funktioner som tidigare men i bättre utformning. Syftet är en utvecklad portal som är mer användarvänlig där vi nyttjar de tjänster som ladokkonsortiet levererar, säger Erica Johansson, systemförvaltare för Ladok på Högskolan i Borås.

– Framförallt finns så mycket som möjligt samlat på en plats. Det kommer till exempel bli lättare för lärare med resultatuppföljning, säger Petri Granroth, administratör för Ladok på Högskolan i Borås.

I Ladokportalen kommer det också finnas en ingång för studenter. Denna kommer ersätta nuvarande ”mitt konto”. På portalen kan studenten bland annat ansöka om examensbevis, ta ut intyg, se sina registreringar och resultat, göra tidigt avbrott på kurs. Till våren kommer de även anmäla sig till tentamen och registrera sig på kurs.

– Som det är idag finns många av dessa möjligheter utsprida på olika system, syftet med den nya portalen är att försöka samla så mycket som möjligt, menar Erica.

– Till våren kommer det också finnas en ingång för doktorander, säger Petri.

Ytterligare information kommer när portalen är igång.

Text: Annie Klasén
Foto: Colourbox