Ny teknik för komplex data

Nimesh Chandra och Sachin Chalapati

– Teknologin som vi utvecklar är en mjukvara som ska användas för att skanna DNA-data för intressanta biologiska upptäckter. Vår vision är att kunna beräkna DNA-uppgifter såväl på mobila enheter som på superdatorer, säger Nimesh Chandra. 

Nimesh och Sachin har båda tagit masterexamen inom energi- och materialåtervinning – industriell bioteknik på Högskolan i Borås. Syftet med Lumina, som projektet heter, är att stödja sjukvård, genetisk forskning och läkemedelsutveckling. Under projektets gång har de blivit tilldelade medel av både ALMI och Innovationskontoret Väst.

– Genom guidning och support har vårt projekt fått finansiering. Personer på Inkubatorn i Borås och Drivhuset har hjälpt oss att göra detta möjligt, menar Nimesh.

Nimesh och Sachin kommer fortsätta att utveckla Lumina vidare.

– Vi bygger idag vårt företag i Sverige, då vi tror att det är en bra plats att vara på för att fortsätta vårt arbete men även att bo och leva här. Det var lite svårt i början att anpassa sig med vädret, men man vänjer sig. Det är skönheten med den eviga tallskogen och de himmelska sjöarna under sommaren som gör att man vill bo här, säger Nimesh.

Text: Annie Klasén
Foto: Solveig Klug