Nya seminarier om styrning och organisation

– Till varje seminarium bjuds två föreläsare in. En som företräder arbetslivet och en forskare. Meningen är att forskning och arbetsliv ska mötas utifrån skilda kompetenser och kunskapsformer och tillsammans utveckla kunskap.  Andra delen i seminariet är en workshop, berättar Päivi Riestola, fil.dr i Arbetsvetenskap på Högskolan i Borås.

– Syftet med seminarierna är att du ska få ny kunskap som du kan ha nytta av i din verksamhet och bygga nya relationer oavsett om du kommer från akademin eller arbetslivet, säger Päivi.

CAV samverkar inom ledning, styrning och organisation i vid bemärkelse. CAV-seminarier anordnas sex gånger per år. Som medlem får du ta del av intressanta föreläsningar och som personal på Högskolan i Borås är du automatiskt medlem.

Om globala trender i management

Nästa seminarium är den 16 oktober. Då handlar det om ”Betydelsen av globala styrningsmodeller i en lokal kontext”. Föreläsare är fil dr. Päivi Riestola, från Högskolan i Borås och Peter Ewerstrand, Director Program Execution, Volvo Cars AB.

Förutom seminarier har CAV även fyra nätverk. Varje nätverk har en samordnare från akademin och en ordförande från arbetslivet. På nätverksträffarna diskuteras frågeställningar utifrån forskning och praktik. I nätverken måste du bli medlem för att kunna delta. Nätverken utgör en bra plattform för att kommunicera din forskning, men också för att ta reda på vilka dilemman som arbetslivet brottas med för tillfället. Framförallt är nätverken en bra arena för att bygga långsiktiga relationer för framtida forskningsprojekt, något som är viktigt inte minst för högskolans 40/60 ambition.

Som forskare finns också möjligheten att starta ett eget nätverk kring specifika intresseområden. Kontakta Päivi Riestola, föreståndare för CAV, tfn: 033-435 4521033-435 4521, paivi.riestola@hb.se

Anmäl dig till seminariet den 16 oktober här

Text: Annie Klasén
Foto: Moa Carlsson