Klart med ny sektionsindelning

Exteriör, högskolan

Den 1 juli 2014 gick Högskolan i Borås in i en ny organisation, med tre akademier.

– Akademin för textil, teknik och ekonomi
– Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
– Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Det är sedan tidigare beslutat att akademierna ska delas in i sektioner. Den indelningen är nu beslutad och i och med det är första delen i akademichefernas organisation klar.

Arbetet fortsätter

Nu är ramarna på plats. Sektionschefer ska nu tillsättas och när det är klart kommer de tillsammans med sina respektive akademichefer se över bemanningen för sektionerna och klargöra samtliga medarbetares sektionstillhörighet.

Framöver ska också tas ställning till vilka eventuella underindelningar sektionerna kan komma att behöva. Också det blir ett framtida beslut för akademichefer, tillsammans med sina respektive sektionschefer.

Målsättningen är att akademiernas bemanning och struktur ska vara klar vid årsskiftet.

Sektionsindelning per akademi

Sektionernas namn ska ses som interimistiska och mer permanenta namn ska utarbetas tillsammans med sektionscheferna och medarbetarna.

(Uppdaterades 2014-12-05)

Akademin för textil, teknik och ekonomi ska organiseras i följande fem sektioner:

 • Sektionen för resursåtervinning och bygg

 • Sektionen för industriell ekonomi, maskin, el, matematik och fysik

 • Sektionen för företagekonomi och textilt management

 • Sektionen för textil materialteknik

 • Sektionen för design

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd ska organiseras i följande fyra sektioner:

 • Sektionen för vårdutbildning 1

 • Sektionen för vårdutbildning 2

 • Sektionen för vårdutbildning 3

 • Sektionen för arbetsliv och välfärd

 • Funktionen för FoU Sjuhärad

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT ska organiseras i följande fem sektioner:

 • Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

 • Sektionen för grund- och ämneslärarutbildning

 • Sektionen för förskollärarutbildning

 • Sektionen för pedagogiskt arbete

 • Sektionen för informatik

 

 


 

 


Text: Erik Holmlund