Relevant stöd ska bidra till hög kvalitet

Interiör, Högskolan i Borås

Karin Cardell började arbeta på Högskolan i Borås 1999. Hon har varit både personalchef, ekonomichef och administrativ chef. Sedan tio år är hon förvaltningschef, en roll som sedan i somras även innefattar att vara chef för enheten Verksamhetsstöd.

Verksamhetsstöd består av alla de medarbetare på högskolan som ska vara stöd för utbildning och forskning. De omkring 200 medarbetarna finns placerade inom hela högskolans campus och till skillnad från tidigare ingår alla nu i en sammanhållen organisation.

Många bra idéer att ta vara på

– Det är tacksamt och glädjande att se alla positiva och energirika medarbetare, säger Karin Cardell. De har många bra idéer om hur arbetssätt bör förändras och hur verksamhet bör vidareutvecklas samtidigt som vi gemensamt har att måna om högskolan som arbetsplats och oss som individer – det finns mycket att ta vara på.

Som chef beskriver Karin Cardell sig som tydlig, systematisk, framåtblickan

de och coachande. En av hennes viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna utveckla verksamhet, utvecklas i sina arbetsroller och gemensamt bidra till gott arbetsklimat.

– Parallellt med att vi jobbar med verksamhetens innehållsmässiga frågor ska vi arbeta med mjuka värden. Verksamhetsstöd ska ha hög verksamhetskännedom, vi ska främja samarbete, minska sårbarheten och vara mer resurseffektiva än vad högskolans stödverksamhet var tidigare. Till exempel ser vi nu möjligheter till mer enhetliga arbetssätt.

Något hon återkommer till är att stödet ska anpassas utifrån behov och förutsättningar, så att det uppfattas som relevant. Och att det endast är mottagarna av stödet som kan avgöra stödets verksamhetsrelevans.

Inrättar Grants & Innovation Office

En första uppgift för Verksamhetsstöd är att vidareutveckla stöd för forskning, vilket ligger helt i linje med det mål som Högskolan i Borås har om att öka forskningsvolymen. Redan i november kommer ett Grants & Innovation Office att vara igång. Det ska ge såväl ledning som enskilda forskare stöd i arbete med forskningsansökningar.

Fakta om Karin Cardell:
Ålder:
48 år
Bor:
I centrala Borås.
Familj: Man och två barn.
Fritid: Ja tack.
Gillar: Fisksoppa.
Har: Bungy pump gåstavar.
Läser: Har just avslutat Jag heter inte Miriam av Majgull Axelsson
Är bra på: Se helhet och uppmuntra till engagemang.
Vill göra: Bidra till medarbetares utveckling.
Vill inte: Avstå från att reflektera.
Vågar: Drömma.
Önskar: Att alla får uppleva lycka och tacksamhet.
Stolt över: Mina barn.

Enheten Verksamhetsstöd har åtta avdelningar som är utformade utifrån kompetensområden och målgrupp. Nu ska avdelningscheferna tillsammans med sina medarbetare jobba ihop sig om arbetssätt och prioriteringar.

– Även om detta är respektive avdelningschefs ansvar så ska det ske med stor transparens och med en koordinerad och bra dialog med akademierna, säger Karin Cardell. Det är ju forskning och utbildning som vi ska stötta. Arbetet har vi att göra tillsammans och i ett helhetsperspektiv.

 

 

 

Text: Lena M Fredriksson