Samlad ledning mitt i campus

Skiss: Campus med balkong

– Denna placering mitt i campus gör att vår synlighet och tillgänglighet ökar, säger rektor Björn Brorström.

Det är Akademiska Hus som äger kvarteren Balder och Sandgärdet och hyr ut dem till Högskolan i Borås. Efter att ett lokalprogram för högskolan fastställts år 2012 utreddes hur lokalbehoven inför de närmaste fem åren kunde passas in i byggnaderna.

– Rektor och hans kansli har legat i en del av byggnaden som var central när högskolan endast fanns i kvarteret Balder, säger Christian Frisenstam, arkitekturråd på Akademiska Hus.

Men högskolans verksamhet har ju vuxit och lokalerna har utökats med såväl Sandgärdet som Textile Fashion Center. Detta har gjort att de lokaler som först var centrala nu blivit perifera. Eftersom det är viktigt att högskolans ledning finns centralt och lätt tillgänglig gjordes valet att flytta på dem.

Efter flytten kommer besökare bara att behöva gå in genom entrén och ta första hissen/trappan till sjunde våningen för att besöka ledningen. Den nya placeringen ligger också närmare Studentcentrum, vilket bidrar till ökad synlighet och tillgänglighet för studenterna.

Balkong med utsikt över hela campus

Det nya styrelserummet ska ligga nära ledningens kontor i hörnet Allégatan/Järnvägsgatan. Den nya balkongen är i första hand ett sätt att markera fasaden och högskolans huvudentré.

– Där kommer en balkong att löpa runt hörnet, säger Christian Frisenstam. Förutom att de som sammanträder kan gå ut på den, blir den synlig utifrån och visar var ledningen finns. Den syns ju över nästan hela campus.

Utanför styrelserummet skapas en foajé som kan användas för presskonferenser, utställningar och mottagningar. Även därifrån kan man överblicka hela campusområdet. Fram till nu har högskolan inte haft något speciellt pressrum.

– Det här blir kanon! Äntligen kommer vi på ett smidigt och bra sätt kunna visa journalister och andra externa gäster hela campus från en och samma plats, säger Erik Holmlund, kommunikatör och presskontakt.

I ett kontorslandskap i de nya lokalerna ska strateger och samordnare för lika villkor, internationalisering och hållbar utveckling att få egna arbetsplatser.

– Det är bra att de får möjlighet att samlas och arbeta tillsammans på samma ställe, säger Björn Brorström. Flera av dem har delade tjänster och alltså arbetsrum även på annat håll.

Fler omflyttningar undan för undan

Enligt lokalprogrammet från 2012 ska hela högskolans behov av lokaler ses över. I och med att verksamheten organiserades om i somras har denna översyn skjutits fram något.

– Just nu pågår arbete med att gruppera underavdelningarna till akademierna och innan det är klart kan vi inte gå vidare med lokalerna, säger Lennart Malmerfors, fastighetssamordnare. Så snart vi vet hur många som ska arbeta inom respektive sektion i akademierna kommer vi att undan för undan ta fram detaljprogram och inplaceringar även för dessa. Nu har vi just fått veta hur Verksamhetsstöd ska se ut och därför har vi inlett lokalplaneringen för dem.

Det är än så länge oklart hur stora lokalförändringarna blir, men en strävan är att akademierna om möjligt ska vara någorlunda samlade. Många medarbetare kommer förmodligen att få arbeta kvar på sin vanliga arbetsplats, medan andra får byta lokaler. En del lokaler kommer att renoveras.

– Vi åtgärdar lokalerna löpande med cirka 20 års mellanrum, säger Lennart Malmerfors. Det kan då handla om allt ifrån uppfräschning av ytskikten till helrenoveringar. På plan sju där vi just nu bygger om hade i princip inga renoveringar skett sedan huset byggdes 1982, så det var dags nu.

Högskolans kostnad för ombyggnationen är 4 250 000 kronor fördelat på fem år. För det får man totalrenoverade lokaler på ca 700 kvadratmeter. Det är alltid samma arbetsgång för nya lokalprogram, med beslut, skisser av eventuella renoveringar och planering av utförandet. Även direktiven för de ekonomiska förutsättningarna är desamma.

– Jag vet att våra medarbetare anpassar lokalerna på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt precis som vanligt, säger Björn Brorström. Alla våra ombyggnationer är lösningar som vi ska leva med länge och som hänger ihop med vår utveckling.

Text: Lena M Fredriksson