Sju eftermiddagar ej schemalagda

Rektor Björn Brorström förklarar att det i olika sammanhang resonerats om tänkbara lösningar för att göra det möjligt för fler att delta i gemensamma aktiviteter. Sju ej schemalagda onsdagseftermiddagar blir lösningen under vårterminen 2015.

– Ett mycket vanligt svar när jag berättar om ett seminarium som varit, eller ett förestående seminarium, är att vederbörande gärna hade velat vara med, men har varit eller är förhindrad på grund av redan inplanerade åtaganden. Det är också viktigt att det finns någon tidpunkt som kan utnyttjas för stormöten av skilda slag inom hela högskolan eller inom akademierna.

Ej schemalagda onsdagar (kl 13-17) VT15:

21 januari (Ingen aktivitet planeras längre för detta datum (uppdaterat 141216))
4 februari
18 februari (seminarium, hållbar stadsutveckling)
4 mars (preliminärt Humboldt-seminarium)
18 mars
15 april (preliminärt Humboldt-seminarium)
27 maj

Text: Erik Holmlund