Stipendium för magisteruppsats

– Det är givetvis fantastiskt kul och oväntat. Det är roligt när man lagt ner mycket tid på något att det blir uppmärksammat.

Uppsatsen heter ”Jag kan tänka mig att det kan bli lite mer diskussion här”, vad handlar den om?

– Organisationsförändringar ur ett HR-perspektiv på tre svenska lärosäten, en explorativ fallstudie. Titeln är ett försök att ringa in det som HR möter i ett förändringsarbete i relation till organsationskultur. Titeln är också ett citat från en av intervjuerna jag gjorde till uppsatsen. Det har tidigare gjorts arbeten på förändringsarbeten i offentliga verksamheter som sjukhus och likande men inte på lärosäten, vilket gör att denna sticker ut.

Du har fått stipendium på 25 000 kronor, vad ska du göra för pengarna?

– Någonting roligt. Jag tror det blir en resa, kanske till New York.

Text: Annie Klasén
Foto: Turid Oom