Textilstudenter hjälper indiska kvinnor ur prostitution

Kuddarna har studenterna själva designat.

Redan i våras fick studenterna kontakt med ett center som hjälper utsatta kvinnor i Indien. Verksamheten drivs av nunnor som ser till att prostituerade kvinnor får terapi, läs- och skrivundervisning samt utbildning i sömnad och broderi och ville ha hjälp att ta fram en enkel produkt som kvinnorna kan producera.

– Resultatet blev en prydnadskudde som vi har stickat material till och designat på Textilhögskolan, säger Ester Renkel.

Korrekt lön ger bättre liv

Utrustningen som finns på centret är enkel med enbart symaskiner som syr raksöm. De produkter som kvinnorna tidigare har producerat och sålt på indiska marknader har gett dålig förtjänst vilket har lett till att kvinnorna fallit tillbaka i prostitutionen.

– Tanken är att kuddarna ska säljas i Sverige så att kvinnorna får en korrekt lön.

Andrea Djurle och Ester Renkel studerar textil produktutveckling och entreprenörskap på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och det är via en kurs som de startat upp företaget Aderelles som de nu ska sjösätta på plats i Indien.

– Vi har två veckor på oss att få allt praktiskt att funka så det är nervöst men samtidigt väldigt roligt, säger Andrea Djurle.

Text: Therese Rosenblad
Porträttfoto: Jemima Teglund