Tio miljoner till Gunnar Ivarsons stiftelse

Pengarna avser att främja forskning, utbildning och kompetensutveckling inom byggteknik och hållbart samhällsbyggande.

 

Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande är, för Högskolan i Borås, en viktig medfinansiär, som redan möjliggjort stora framsteg inom såväl forskning som utbildning. Nytillträdde professorn Staffan Svensson är ett exempel på det, då hans tjänst vid Högskolan i Borås möjliggjorts tack vare donationer från stiftelsen. Han poängterar vikten av de satsningar som nu görs på området.

– Vi måste få ut fler byggingenjörer i samhället, säger han och får medhåll från Gunnar Ivarson.

– Det är mycket angeläget att vi fokuserar på ett hållbart samhällsbyggande nu och i framtiden.

Två miljoner till Studentkåren i Borås

Gunnar Ivarson donerar också två miljoner kronor till Studentkåren i Borås, som kommer att behöva byta lokal när det nya kongresshuset i Borås ska bli verklighet.

– Det är för att de ska kunna förverkliga sina drömmar om att skapa en mötesplats med restaurang och pub, där studenter kan träffa andra studenter, men att de även ges möjlighet att träffa framtida arbetsgivare under sociala former. Detta som ett led i att skapa kontakter och ge möjlighet till att bygga nätverk för framtiden, säger Gunnar Ivarson.

Mer information

Donationsbreven överlämnas under Fairtrade-fikat, torsdagen den 16 oktober, vid Högskolan i Borås.

Datum: 16 oktober
Tid: 15:00
Plats: Vardagsrummet, Högskolan i Borås

Text: Erik Holmlund