Tysta studierummet öppet

Nu är arbetet med den nya tysta studierummet färdigt och den är klar att börja användas. Det finns plats för 30 personer i den samt elektriska uttag vid varje arbetsplats.

Mitt i rummet finns vår bikupa kvar som hör till originalinredningen i rummet. I den finns fyra läseplatser.

Detta är alltså ett tyst arbetsrum, så tänk på att öppna och stänga dörren så försiktigt som möjligt, ha mobilen på ljudlöst och om behöver man prata gör man det utanför.