Vill du sköta högskolans instagramkonto?

Kontot heter @jobbarpahogskolaniboras och sköts en vecka i taget av någon vid högskolan. Hittills har det varit allt från forskare och lärare till administrativ personal och personal från biblioteket. Syftet är att på ett lättsamt sätt och i bilder visa vad som händer på Högskolan i Borås.

– Jag använder ju inte Instagram privat. Men jag tycker att det är en bra grej för att öka transparensen i högskolans verksamhet och för att vi ska lära känna varandra bättre inom organisationen, säger Lennart Boman, lärare vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Är du intresserad av att sköta kontot? Hör av dig till anna.kjellsson@hb.se.

Text: Anna Kjellsson