Ätlig svamp blir till bränsle och plastfilm

Detta är andra generationens biobränsle. Det görs på de rester, lignocellulosan, som blir kvar när man jäser vete till etanol. Projektet ”Produktion av förnyelsebara bränslen från biprodukter med hjälp av ätlig svamp” genomförs på Swedish Centre for Resource Recovery vid Högskolan i Borås och leds av forskaren Patrik Lennartsson.

– Vi tar någonting som blir över och omvandlar det till någonting värdefullt, säger Patrik Lennartsson.

Svampen i sig går också att använda. I ett annat projekt ska den bryta ner resterna från juicetillverkning på citrusfrukter. Svampen växer till sig och ur denna svampmassa ska forskarna utvinna ämnet kitosan som blandas med det naturliga fruktämnet pektin och bildar polymerer. Man kan då ta fram en tunn film som är intressant för bland annat förpackningsindustrin.

Målet är att ta fram ett filmskikt som står emot vattenånga, syre och koldioxid. Den får också antibakteriella egenskaper. Projektet genomförs även det på Swedish Centre for Resource Recovery vid Borås och genomförs av forskarna Akram Zamani och Dan Åkesson. Projektet heter ”Production of antimicrobial bio-composite films from citrus waste by fungi”.

Båda projekten genomförs under två år och finansieras med pengar från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse, Åforsk, tillsammans 1,2 miljoner kronor.

Text: Solveig Klug