Akademichefen har ordet

Ann-Sofie Axelsson

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, kom vår korta men intensiva upptaktsträff i slutet av augusti att signalera början på vårt nya, interna samverkansarbete. Många medarbetare fanns på plats och fick med hjälp av ett par snabba övningar och en kopp kaffe (och en gigantisk bulle!) chans att lära känna varandra över tidigare institutions- och kommande sektionsgränser. Korta och informella möten av den här typen kan vara en början på långa och varaktiga samarbeten. Inom vår akademi kommer vi förstås också upprätta fler och andra kontaktytor och träffpunkter framöver: gemensamma seminarier med fokus på forskning och utbildning är ett exempel. Internationaliseringsprojekt som involverar och engagerar lärare, forskare och administratörer över ämnes- och organisationsgränser är ett annat.     

En annan kontaktyta är detta nyhetsbrev. Varannan vecka en ny möjlighet att bättre lära känna akademins medarbetare och verksamheter och få information om aktiviteter där akademins medarbetare är involverade. Alldeles nödvändig information om vi ska öka vår samverkan och utveckla vår verksamhet.

Vid akademiupptakten ombads medarbetarna bland annat att fundera på hur de vill att akademin ska utvecklas framöver. Här nedan, illustrerat i ett s.k. taggmoln, ser vi vilka ord som nämndes mest. Ju större ord, desto fler omnämningar. Det bådar gott!

/Ann-Sofie Axelsson

Större bild finns här.