Avfallsmöbeln får mycket väl godkänt

Miljöstation

Högskolan har tidigare köpt in avfallsmöbeln på test och det har visat sig fungera bra. De största rymmer elva fraktioner. De är placerade på entréplan i Balder respektive Sandgärdet. Utöver dessa finns det mindre möbler som är placerade i personal- och studentpentryn. Högskolan har som mål att minska det brännbara avfallet med 7 % fram till slutet av 2016.

– Efter att testmöblerna köptes in har ett flertal kompletteringar gjorts, det är ett löpande arbete. Vi väntar för tillfället på en leverans av en mindre portabel variant som ska placeras inne på biblioteket, säger Shanna Salehi, fastighetsekonom på högskolan.

”Om en svart påse innehåller mindre än 90 % matavfall, är den otillräckligt sorterad och stör nedbrytningsprocessen. En vit påse som innehåller mer än 5 % farligt avfall eller mer än 30 % ej brännbart avfall eller avfall som kan materialåtervinnas, är otillräckligt sorterad.”
Fakta från Borås Energi och Miljö.

Martha Oviedo, ansvarig för högskolans lokalvårdsentreprenör, konstaterar att det brännbara avfallet har minskat tack vare avfallsmöbeln. Hon menar att studenter och personal verkar tycka det är enklare att slänga rätt nu.
– Vi märker stor skillnad sedan de har kommit på plats. Folk är nyfikna på vad det är för något och de anstänger sig också mer med sina sopor. Nu när möbeln har stått här ett tag ser vi att folk lär sig mer och mer.

Exakt hur det har gått sedan de kom på plats kan först ses vid årsskiftet.
– Resultatet av sorteringen kommer vi se vid årsskiftet då vi får statistik från Borås Energi och Miljö, då kan vi också jämföra med föregående år, säger Tina Ottosson, handläggare på högskolan.

Text och foto: Annie Klasén