Hallå där, Lill Langelotz

Lill Langelotz

Hur känns det att avhandlingen blivit så uppmärksammad?
– Det är verkligen roligt att de uppmärksammar forskningen. Men framför allt är det roligt att min avhandling kommer till nytta och kan användas av lärare. Det är viktigt för mig att bedriva forskning som ett utbyte.

Vad handlar avhandlingen om?
– Den handlar om kollegial handledning, vilka för- och nackdelar det finns med den sortens handledning, där lärarna får lära av varandra utan någon extern handledare. Titeln är Vad gör en skicklig lärare – En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik. Jag har följt ett arbetslag på en högstadieskola som arbetade med kollegial handledning. Där har jag dels tittat på vad som främjar och begränsar kompetensutvecklingen och hur man kan utvecklas i sin lärarprofession. Vilket även har varit till användning för mig som kursansvarig för den högskolepedagogiska grundutbildningen här på högskolan. Det har tagit exakt fem år att skriva. Jag började januari 2009 och avslutade januari 2014.

Vad händer härnäst?
– Några forskare ibland annat Australien arbetar på att utveckla den teori jag använde mig av i forskningen, praktik-arkitekturer. Jag har blivit inbjuden att skriva ett kapitel i deras bok om hur jag använde mig av den teorin. Just nu förutom mitt arbete här på högskolan, är jag med i ett delprojekt, som heter SKOLFORSK på uppdrag av Vetenskapsrådet där ett underlag för ett nytt skolforskningsinstitut ska tas fram.

Text och foto: Annie Klasén