Högskolan i Borås får prestigefylld finansiering

Smarta textilier

Ansökan har gjorts inom det internationella nätverket ArcInTex där Högskolan i Borås är initiativtagare och koordinator. Nätverket inriktar sig på att länka samman arkitektur, textildesign, modedesign och interaktionsdesign och är vid högskolan en del av Smart Textiles internationalisering.

ArcInTex är ett europeiskt nätverk med inriktning på arkitektur, interaktionsdesign och textil design. Syftet är att utveckla tekniker, metoder och designprogram som ska ge oss nya perspektiv när det gäller alternativa sätt för boende och livsstil i framtiden. –Det är mycket glädjande att nätverket och forskningsprogrammet ArcInTex nu fått finansiering inom Horizon 2020, säger Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås. Det är ett starkt och viktigt nätverk som betyder mycket för vår fortsatta utveckling av området textil och mode. Finansieringen och den mycket positiva bedömningen av ansökan är en bekräftelse på hög kvalitet.

15 nya doktorander

Tillsammans är det sex universitet och två företag i Europa som samarbetar inom forskningsprogrammet och som nu beviljats pengar ur det mycket prestigefyllda EU- programmet ”Marie Skłodowska-Curie actions”. Pengarna ska gå till att anställa 15 nya doktorander inom nämnda forskningsområden och de kommer sedan att cirkulera mellan de olika universiteten under fyra års tid. Högskolan har lämnat in ansökan som koordinator för nätverket av institutioner och företag.

Start i januari

–Det är en spännande utmaning och som kommer innebära att vi flyttar fram våra positioner, konstaterar rektor Björn Brorström. Det kommer fler ansökningar från nätverket och nu är vi verkligen med.

Efter att projektet nu fått en lyckad bedömning kommer samtliga deltagare att bjudas in till en kontraktsberedning med EU-kommissionen och går allt som planerat kommer projektet att starta i januari 2015.

De universitet och företag som samarbetat inom den forskningsansökan som beviljats är:

Heriot-Watt University, Edingburgh
Royal College of Art, Storbritannien
TUE, Holland Vilnius Academy of Art, Litauen
Universität der kunste, Tyskland
Philips, Holland
Ludvig Svensson AB, Sverige

Nedanstående företag kommer att upprätta plats för doktoranderna för att delta i respektive företags produktutveckling inom ramen för sin forskning.

Audejas UAB, Litauen
Heatherwick Studio, Storbritannien
Haworth Tompkins, Storbritannien

Text: Angelica Därnlöf
Foto: Henrik L Bengtsson