Konferens för att utveckla tjänstedelen av IT

Den 25 september träffas kunder, leverantörer och forskare för att utveckla tjänstedelen, service management, av IT. För aktörer inom IT finns många gemensamma nämnare med andra inom tjänstesektorn, och ett tema för årets ITSM är att lära av varandra.

Det ligger helt i linje med högskolans strategi att arbeta tvärvetenskapligt, berättar Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås.   
– Vi har blivit lärosätet som tagit täten inom IT Service Management. Konferensen bidrar till att vi syns i IT-Sverige, säger Stefan Cronholm.

På talarlistan finns flera vassa talare, som exempelvis Annika Steiber från Strategos inc. som berättar om hur Google fungerar inifrån. Om Google är känt för den breda allmänheten, är Itil minst lika känt i IT-kretsar. Itil är ett ramverk som blivit norm för IT över hela världen, och det brittiska företaget utbildar varje år 340 000 personer.

Philip Hearsum, produktansvarig på Axelos som äger Itil, talar på ITSM på torsdag.
– Alla använder Itil på något sätt, från regeringar till Disney. De använder det för att det är så stort och populärt, men alla förstår inte hur de ska använda det. Det är som att skaffa sig den senaste tvättmaskinen utan att fatta funktionerna, säger Philip Hearsum.

Han kommer bland annat prata om kommunikation och kundservice, om vilken organisationskultur som ska till för att IT-tjänster ska nå sin fulla potential. Men Philip Hearsum kommer också för att diskutera ett samarbete mellan Axelos och högskolan, något som Stefan Cronholm ser mycket fram emot. Itil-användare efterfrågar mer forskning och fallstudier på området service management, och Axelos knyter till sig lärosäten över hela världen.   

– Det ska bli intressant att träffa it-leverantörer i Skandinavien och höra vad de tycker, säger Philip Hearsum.  

Text: Lina Färm
Foto: Klas Svensson samt privat