Kortversion av rapporten Sista socialisationen

Sista socialisationen är ett berättelsebaserat omsorgsarbete som utvecklats i FoU-cirklar vid fem äldreboenden i Borås och Svenljunga i samarbete mellan kommunerna och FoU Sjuhärad Välfärd.

Genom att arbeta strukturerat med berättelser kan den äldre få möjlighet att uttrycka sin personlighet och sina önskemål, och personal kan förstå och möta de äldres behov i den livssituation som flytten till äldreboendet innebär. En unik personkunskap som kan ligga till grund för en personcentrerad äldreomsorg. Ett omsorgsarbete som bekräftar både de äldre och personalen.

Ladda ner eller beställ
www.fous.se/publicerat/rapporter

Läs mer om projektet
www.fous.se/projekt/sistasocialisationen

 

 

En kortversion av projektrapporten Sista Socialisationen – berättelser som livskraft på äldreboendet finns nu tillgänglig. Folden finns i såväl tryck som digitalt format.

 

Sista socialisationen är ett berättelsebaserat omsorgsarbete som utvecklats i FoU-cirklar vid fem äldreboenden i Borås och Svenljunga 2013 i samarbete mellan kommunerna och FoU Sjuhärad Välfärd.

 

Genom att arbeta strukturerat med berättelser kan den äldre få möjlighet att uttrycka sin personlighet och sina önskemål, och personal kan förstå och möta de äldres behov i den livssituation som flytten till äldreboendet innebär. En unik personkunskap som kan ligga till grund för en personcentrerad äldreomsorg. Ett omsorgsarbete som bekräftar både de äldre och personalen.

 

Ladda ner eller beställ
www.fous.se/publicerat/rapporter

Läs mer om projektet
www.fous.se/sistasocialaisationen

En kortversion av projektrapporten Sista Socialisationen – berättelser som livskraft på äldreboendet finns nu tillgänglig. Folden finns i såväl tryck som digitalt format.

 

Sista socialisationen är ett berättelsebaserat omsorgsarbete som utvecklats i FoU-cirklar vid fem äldreboenden i Borås och Svenljunga 2013 i samarbete mellan kommunerna och FoU Sjuhärad Välfärd.

 

Genom att arbeta strukturerat med berättelser kan den äldre få möjlighet att uttrycka sin personlighet och sina önskemål, och personal kan förstå och möta de äldres behov i den livssituation som flytten till äldreboendet innebär. En unik personkunskap som kan ligga till grund för en personcentrerad äldreomsorg. Ett omsorgsarbete som bekräftar både de äldre och personalen.

 

Ladda ner eller beställ
www.fous.se/publicerat/rapporter

Läs mer om projektet
www.fous.se/sistasocialaisationen