Längre mandatperiod i nämnd

Den 13 juni 2014 fattade högskolans styrelse beslut om att förlänga mandatperioden i Forsknings- och utbildningsnämnden med ett år. Bakgrunden till förändringen var att vid nyval av ledamöter i FoU finns risk för att stor del av ledamöterna byts ut, varvid en nämnd bestående av många nya ledamöter direkt kan komma att ställas inför komplicerade beslut.

För att säkerställa god kontinuitet vad gäller beslutsfattandet föreslås nyval av hälften av lärarrepresentanterna vartannat år genom mandatperioder som löper omlott. För att uppnå en naturlig omlottperiod behövde mandatperioden för lärarrepresentanter ändras från tre till fyra år.

Under hösten förrättas nyval till nämnden.

Text: Erik Holmlund