Människans gränser – temat för höstens filosoficaféer

Filosoficafé - banner

Filosoficaféerna är ett välbekant inslag i Borås och höstens tema kommer inte att lämna någon oberörd.

– Idag lever vi i en värld där vi inte alltid vet hur det mänskliga ska hanteras och var gränserna går för det mänskliga. Dessa frågor får vi nu möjlighet att diskutera under hösten. Det ska bli spännande och intressant att få ta del av våra kompetenta föreläsares kunskaper och erfarenheter om begreppen människa och gränser, säger Monica Hammarnäs, ansvarig för filosoficaféet vid Högskolan i Borås.

Program för hösten

Samtliga filosoficaféer äger rum torsdagar klockan 18:00-20:00 i sal M204, Högskolan i Borås. Anmälan behövs ej, fri entré.

25 september

Islamiska staten; heligt raseri och dödlig terror
Joel Ahlberg, Irakexpert vid Folke Bernadotteakademin
Hur ser organisationens världsåskådning ut och vad får människor att ansluta sig till den? Hur påverkar politiska, sociala och religiösa gränser en organisation som islamiska staten och dess omvärld? Dessa frågor kopplas till situationen i Irak och Syrien där organisationen i huvudsak verkar.

16 oktober

Rationell träning – att tänja på gränser med vetenskapens hjälp?
Daniel Svensson, doktorand vid KTH, Kungliga Tekniska högskolan
Hur har träningens utveckling förändrats under 1900-talet? Har gränserna förändrats? Sedan 1950-talets början har fysisk träning åtminstone på pappret blivit allt mindre erfarenhetsbaserad och allt mer vetenskapsbaserad. Detta kan man koppla till dagens motionsutövare, som ofta har ett vetenskapligt angreppssätt med pulsklockor, proteinbars, dyr utrustning etc. Dock är erfarenhetsbaserad träning viktig och även elitidrottare pratar om att ”lyssna på kroppen”.

20 november

9 november 1989, århundradets lyckodag för Tyskland?
Dieter Krohn, professor emeritus i tyska vid Uppsala universitet
25 år efter murens fall och Tysklands enande är det dags för en samlande och kritisk återblick. Vilka faktorer fick DDR under ödesåret 1989 att, både ekonomiskt och materiellt, bryta samman?

4 december

Kunskapens gräns – klokhetens början
Jonna Bornemark, docent i filosofi och föreståndare för Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola
Vad menar vi med kunskap? Finns det en gräns för vad vi kan ha kunskap om? Var går i så fall den gränsen? Hur relaterar vi till det vi inte kan veta? Hur kan vi till exempel handla när vi inte fullt ut vet vilka konsekvenser vårt handlande får? Finns det något utrymme för klokhet idag?

Text: Johanna Avadahl