Ny termin och ny kårstyrelse

Gustav Kibe, Alina Berg och Daniel Palmberg

Den nya kårstyrelsen består av Alina Berg, Daniel Palmberg, Gustav Kibe, Viktor Evermyr, David Wegemo och Joseph Engelbrektsson. Av dem är Alina, Daniel och Gustav arvoderade på heltid.

Studentkårens roll är att arbeta för studenternas intresse i frågor som exempelvis rör utbildning, studenters rättsäkerhet eller studiesociala frågor. Studentkåren i Borås finns med som en part inför många beslut som rör högskolans utformning och verksamhet, för att studentperspektivet ska finnas med som en naturlig del i högskolans utveckling.

Sedan några år avskaffades kårobligatoriet och det är nu valfritt om man som student vill vara med eller inte. Daniel Palmberg valde tidigt att gå med.

– Mitt engagemang i kåren började när jag flyttade till Borås. Först var jag här bara för utbildningen, men sedan var jag med på ett kårsektionsmöte och de sökte någon utbildningsansvarig och jag tyckte det var en bra och viktig fråga. Ju mer jag blev indragen desto roligare blev det.

Hur kom det sig att du engagerade dig i kåren, Alina?

– Jag blev faktiskt nominerad på ett sektionsmöte av en klasskompis, jag visste inte om det innan. Jag blev sekreterare i den tidigare sektionen HITEK (nu en del av sektion Novitas, Humanitas och Scientias) och sedan jobbade jag med MEGA-konferensen, en stor konferens för ekonomstudenter (S.E.R.O.s ekonomkonferenser), säger Alina och Gustav fyller i:

– Mitt engagemang började redan i introduktionen när jag var ny student, genom mina faddrar. Jag lärde känna dem och det ledde till kontakt med kårsektionen och sedan styrelsen. 

Från att ha arbetat med detta ideellt ska de tre nu arbeta på heltid med Studentkårens olika åtaganden. Något de alla ser fram emot.

– Det har varit väldigt mycket olika utbildningsfrågor för mig och att få ägna sig åt det på heltid nu känns väldigt roligt. Det blir mer intensivt och går att fokusera, säger Daniel Palmberg och får medhåll.

– Det kommer vara lättare att fokusera och åstadkomma mer, att göra något man alltid arbetat med, fast på riktigt nu, säger Gustav Kibe.
– Det känns lite konstigt att gå från ett intresse, något man gjort ideellt, till något med arvode och att på heltid kunna engagera sig för studenterna. Kul att vara anställd och få göra något man drivs av, som man tidigare kunnat göra på frivillig basis, säger Alina Berg.

De kommer ha fullt upp under terminens första veckor, med introduktion och vägledning för alla nya studenter. Framöver hoppas de dock få sätta sin personliga prägel på sitt arbete och förhoppningsvis lägga krut på områden som de själva ser som viktiga.
– Fokus på utbildning och att göra den så bra som möjligt. Anonyma tentor är något som vore väldigt bra. Bra och effektiv studentrepresentation tillsammans med högskolan är en annan viktig sak, säger Daniel Palmberg.
– Omorganisationen och den nya strukturen är något vi kommer arbeta mycket med. Jag tycker om att arbeta med de övergripande frågorna, menar Alina Berg.

Finns det något ni vill säga till alla nya studenter?

Det jag hade velat höra när jag började var att studentlivet öppnar för så mycket utveckling som person. Ta tillvara på de möjligheterna när man kan välja sin tid och styra över den. Man kan engagera sig och man kan påverka en massa. Man kan göra mer än gå in och ut i utbildningen. Att börja studera är ett nytt kapitel i livet. Ny stad, nya vänner, nya möjligheter. Det är därför vi har studiesociala aktiviteter, för att öppna för nya sammanhang, säger Alina Berg.
– Det finns all potential i världen när man börjar här och pluggar, man kan göra vad man vill inom vilket område som helst och tid finns. Man kan göra det man drivs av, uppmanar Gustav Kibe.
– Det är skillnad att vara student, man är med i något och kan påverka det, säger Daniel Palmberg och Alina Berg summerar:
– Ni är alltid välkomna till kåren!

Text: Martin Karlsson & Erik Homlund
Foto: Martin Karlsson