På fredag är det dags för Forskar Grand Prix

Forskar Grand Prix ingår i ForskarFredag som är en del av vetenskapsfestivalen Researchers’ Night som firas över hela Europa. Borås är en av 300 städer där forskare möter allmänheten.  Dels får skolklasser i Sjuhärad låna en forskare under dagen, och på kvällen är det Forskar Grand Prix.

Vem är bäst i Borås på att presentera sin forskning?

Det är första gången Forskar Grand Prix anordnas i Borås. Tävlingen går ut på att forskare tävlar i att presentera sin forskning så fängslande, pedagogisk och inspirerande som möjligt. Forskar Grand Prix Borås äger rum på Scandic Plaza klockan 17:30-19:00. Fri entré och öppet för alla.

– Det är ett fantastiskt tillfälle att få ta del av forskning. Utmaningen för forskarna är att presentera år av avancerad forskning på ett enkelt, begripligt och spännande sätt – på bara fyra minuter, säger Anna Kjellsson, kommunikatör vid Högskolan i Borås.

Fakta:
ForskarFredag går av stapeln den sista fredagen i september varje år. Förra året hade evenemangen sammanlagt över 1,2 miljoner besökare. I Sverige firas ForskarFredag 2014 på ett 20-tal orter runtom i landet. Arrangör av ForskarFredag Borås är Högskolan i Borås.

ForskarFredag och Forskar Grand Prix samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, AkzoNobel, Formas, Forte, IKEM, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF, Livsmedelsverket, Naturvetarna, SULF, Teknikföretagen, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

De sex forskarna som tävlar är från skilda ämnesområden – allt från resursåtervinning, vårdetik och pedagogik till biblioteks- och informationsvetenskap och arbetsvetenskap. Det är också blandat med doktorander, disputerade och seniora forskare. Vinnaren går vidare till den nationella finalen i Stockholm den 25 november.

– Det känns som en verklig utmaning men väldigt nyttigt att tvingas formulera min forskning på så kort tid, säger Päivi Riestola, forskare inom arbetsvetenskap och en av de tävlande.

Tidigare samma dag besöker åtta forskare olika skolklasser och pratar med dem om vad en forskare egentligen gör under dagarna. Detta kallas Låna en forskare och har varit väldigt populärt bland skolorna.                                                                      

Text: Anna Kjellsson
Foto: Vetenskap & Allmänhet