Bra genklang i Almedalen 2014

– Det här gav mersmak och vi nådde fram med vårt budskap till en målgrupp som annars är svår att nå.

Så sammanfattar Annie Andréasson, högskolans kommunikationschef, deltagandet i årets upplaga av Almedalsveckan i Visby. Hon tycker att högskolan lyckades väl med att få fram sitt huvudbudskap: att ett västsvenskt universitet i Borås skulle gagna hela regionen och landet.

Allt som allt var femton medarbetare från högskolan på plats, allt från högskolans ledning, forskare som bjudits in som paneldeltagare men också personal som arbetar med samverkan och kommunikation. De flesta bodde någon eller några nätter i en lägenhet som hyrts en kortare promenad utanför murarna.

På bilden syns deltagarna i panelen under seminariet "Hur utvecklar forskningsmedel till smarta textilier och mode en av Sveriges största exportsektorer?" (från vänster): Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren - Elin Lydahl, generalsekreterare, TEKO - Roger Tjernberg, vd, Oscar Jacobson - Marie Rusner, forskningsledare, Södra Älvsborgs Sjukhus - Jennie Nilsson, Näringsutskottet (S), Riksdagen - Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås - Emil Källström, riksdagsledamot (C), Riksdagen.

Succé för plagg som du inte trodde fanns…

Utöver de två seminarierna i egen regi var flera representanter från högskolan inbjudna till andra sammanhang som exempelvis seminarier, paneler och Vetenskap & Allmänhets forskarpicknick. Det som fick störst uppmärksamhet var dock den modevisning där smarta textilier visades upp. Över 600 personer lyssnade och såg visningen som gick under rubriken ”Kläder du inte trodde fanns”. Konferencier Lotta Ahlvar berättade om plaggen som gjorts av både studenter och forskare från Textilhögskolan. Nyhetssajten Makthavare.se utsåg dessutom seminariet till årets bästa Almedalsseminarium. Bakom arrangemanget stod TEKO, IKEM, Skogsindustrierna och Jernkontoret.

2013 var det första gången som en delegation från Högskolan i Borås fanns på plats i Almedalen och det är redan nu klart att så blir fallet även 2015.

Fakta:

De båda Boråsseminarierna filmades och finns att ta del av i efterhand.

Hur får Sverige mer konkurrenskraft för forskningspengarna?

Här kan du se den uppmärksammade visningen ”Kläder du inte trodde fanns”.

Text: Martin Karlsson