Internationell konferens på högskolan

– Specialpedagogiska Skolmyndigheten och vi har blivit kontaktade av olika länder och aktörer där man efterfrågat stöd i sitt arbete med inkludering. Därför bestämde vi oss för att samla alla och göra en gemensam konferens, säger Bengt Persson, professor på Högskolan i Borås.

Syftet med konferensen var att skapa en arena och agenda baserad på nyfikenhet, kreativitet och ömsesidighet för ett begränsat antal valda aktörer, med intresse att utöka kunskapen om och förmåga att stödja mer inkluderande system i varje land.

Konferensen innefattade deltagare från fyra olika nivåer, departementet, nationella organ, lokala skolmyndigheter och forskare.

Utbyte av erfarenheter

– Konferensen innehöll bland annat arbete och diskussion i grupp, varje land för sig, men också i mixade grupper samt föreläsningar av bland annat Julie Allan, professor på universitetet i Birmingham och gästprofessor på Högskolan i Borås.

– Alla fick lära av varandra. Något som jag märkte var att vi i väst lärde oss mer om Moldavien och deras arbete än vad vi kanske hade förväntat oss. Dessutom uppskattade alla deltagarna vårt campus mycket.

En fortsättning på konferensen kommer det att bli, menar Bengt.

– Det här var startskottet, den första konferensen. Nu går turen vidare och nästa gång arrangeras konferensen av någon av de andra länderna.  

Text: Annie Klasén
Foto: Henrik Bengtsson