Nya avtal för översättningstjänster

Avtalen gäller översättningar från svenska till engelska, samt språkgranskning av texter skrivna på engelska. Avtalen är indelade i sex olika områden utifrån ämne och typ av text. Inom varje område är leverantörerna rangordnade och man ska alltid vända sig till den första leverantören i första hand.

Områdena är:

  • Texter av allmän karaktär
  • Juridiska texter och verksamhetsdokument
  • Medicin, odontologi och vårdvetenskap
  • Naturvetenskap
  • Konst, musik, teater och design
  • Humaniora och samhällsvetenskaper

Detta avtal rymmer inte översättning och språkgranskning av vetenskapliga texter, t.ex. avhandlingar och forskningsrapporter.

Om inte någon av leverantörerna uppfyller kraven som ställs i det aktuella fallet kan de statliga ramavtalen användas.

Mer information om översättningar vid Högskolan i Borås.

Text: Johanna Avadahl