Så blir företag livskraftiga

Träd i motvind

Resiliens handlar om att kunna anpassa sig efter förändringar, rida ut stormar och ha förmågan att komma tillbaka efter kriser. Det är en framgångsfaktor för företag, men hur gör man egentligen?

Boken kommer att presenteras av professorerna Stefan Tengblad, Högskolan Skövde och Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås, som är redaktörer och författare till ett flertal kapitel i boken. Professor em Anders Edström, Högskolan i Borås och lektor Torbjörn Ljungkvist, Högskolan i Skövde kommer också att presentera sina kapitel om resiliens i företagskluster respektive genom regional företagskultur, båda med Borås och 7-Härad som exempel. Presentationen fokuserar på hur chefer och verksamhetsutvecklare kan bidra till att göra organisationer resilienta och de mänskliga resursernas betydelse i detta arbete. I samband med bokreleasen bjuds på lättare förtäring och det finns möjlighet att köpa boken för 180 kronor. Deltagandet är kostnadsfritt.

Forskare vid Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har tittat närmare på detta och presenterar nu en dynamisk modell som visar hur tekniska, sociala och ekonomiska resurser hänger ihop och påverkar varandra.

-Tänk dig till exempel ett företag som investerar i ett nytt IT-system, det verkar lovande men det är inte säkert att det leder till ekonomiska resurser. Det kan istället skapa problem om det inte passar in i organisationsstrukturen och medarbetarna har svårt att använda det. Medarbetare och i förlängningen kunder riskerar att förlora lojalitet och engagemang, det kan få stora konsekvenser, säger Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås och redaktör för boken Organisatorisk resiliens tillsammans med professor Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde.

I boken tas ett helhetsgrepp på problematiken. Syftet är att bistå med kunskap om hur man som företag ska tänka för att bli varaktigt framgångsrika. Målgruppen är allt från studenter till företagsledare.  

-Det är också intressant för boråsarna. I några kapitel lyfter vi fram regionens livskraftiga textila kluster, därför passar det extra bra att vi har vår bokrelease på Textilhögskolan. Boken är unik i sitt slag och det känns väldigt roligt att presentera den, säger Margareta Oudhuis.

Tid23 september, 16:15-18:00
Plats: T378a, Textile Fashion Center 

Kontaktperson: Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap vid högskolan i Borås, 0737-178337.

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Colourbox och Henrik L Bengtsson