Studenter för hållbar utveckling

Jenny Ekström, klimatkoordinator

Högskolans idé och förhoppning med att anlita studenter som klimatambassadörer är att tillvarata det samhällsengagemang och de goda idéer som studenterna har. Så att de kan hjälpa till att ytterligare driva lärosätets arbete med hållbar utveckling framåt. Syftet med det tvååriga projektet - som är en del i Västra Götalandsregionens klimatstrategiska satsning - är att lyfta fram unga människors idéer och synpunkter i det västsvenska utvecklingsarbetet på området.

Klädbytardag

Under vårterminen 2014 fick klimatambassadörerna utbildning. Nu ska de sätta projekt till verket där de på olika vis sätter hållbar utveckling och klimatfrågor på agendan. Ett första steg blir att genomföra klädbytardagen tillsammans med studentkårssektionen Novitas vid Högskolan i Borås. En temadag som går av stapeln under Kretsloppsveckan, ett samarrangemang med Borås Stad och Borås Energi och Miljö.

– Vi utgår från ett redan inarbetat koncept men lägger till fler bitar. Det kommer finnas flera olika sido-events, så som workshops, föreläsningar, ”hjälp-till-själv-hjälp” för att lappa och laga kläder, med mera, säger Jenny Ekström.

Klädbytardagen är den 19 september. Inlämningen av kläder börjar under  torsdagen mellan kl. 15.00–17.45. Till skillnad från tidigare år väljer man denna gång att hålla till i Kuben, Navet.

– Vi hoppas att vi kan få ännu fler deltagare än tidigare år. Vi har bland annat bjudit in gymnasieskolor till klädbytardagen.

Klädbytardagen är också öppen för allmänheten. Framöver hoppas Jenny Ekström att klimatambassadörerna kommer fortsätta att driva fler projekt där den huvudsakliga målgruppen är unga människor.

– Hållbar utveckling handlar om så mycket! Vi planerar att anordna någon form av temadag längre fram om livsmedel och eko-mat, eller kanske energifrågor.

Läs mer 

Program och mer information om klädbytardagen 19 september

Text & Foto: Erik Holmlund