Test av SAGE Research Methods

SAGE Reaserch Methods spänner över hela skalan av forskningsmetoder, inklusive kvantitativa och kvalitativa metoder, och omfattar hundratals metodologiska ansatser och villkor. Resursen kan bland annat hjälpa studenter och forskare med att skriva forskningsfrågor, genomföra litteraturstudier och att välja en forskningsmetod samt samla in data.

I SAGE Research Methods Cases som också ingår i testet kan man finna case-studier genom att söka på ämne eller akademisk nivå:

Vill du komma igång och testa? Klicka här!