"The Choreographed Garment"

Bild från avhandlingen "The Choreographed Garment".

Vad handlar din forskning om?
– Min forskning är inriktad på förhållandet mellan rörelse, koreografi och plagg, och hur dessa begrepp påverkar varandra. Genom en rad experiment och projekt undersöker jag hur koreografi, särskilt inom ramen för modern dans och balett, har potential att bidra till utvecklingen av plagg. Och om plaggen har potential att utgöra en koreografi i sig.

 Berätta mer om det experimentella arbetet.
– Praktiska experiment och dokumentation via video och fotografi är själva kärnan i min forskning. Eftersom de flesta av projekten är rörelsebaserade är det viktigt att dokumentationen kan fånga det, och också ge mig möjlighet att lägga fram de aspekter som är viktiga genom redigering.

Varför tycker du att textilier och modern balett är spännande att studera?
– Jag ser en stor potential för utveckling av kostymdesign inom modern dans. Enligt mig är det en genre som har varit förbisedd när det kommer till expressiva kostymer som kan lyfta berättelsen och rörelsen i dansen och bli en del av scenografin. Kanske kan det även bidra till utvecklingen av nya sätt att röra sig och interagera med plagg.

Hur har din forskning tagits emot?
–Jag har haft förmånen att ställa ut min forskning på flera ställen och mottagandet av mitt arbete har varit mycket positiv.