Vi kan nå oanade höjder!


Det är med tillförsikt hon talar om sin akademi och de förändringar som nu äger rum vid Högskolan i Borås. Lotta Dalheim Englund tycker sig redan se positiva effekter av omorganisationen.
– Jag ser hur nya samarbeten börjar växa fram. Det är precis det som är hela poängen, att vi samlar våra kompetenser och genom det blir vi starkare.

Fakta
Ålder: 57 år
Bor: I centrala Borås
Familj: Gift med Peder och vi har en dotter, Jennifer som bor i Stockholm.
Fritid: Träffa vänner, träna och vara i Glommen.
Gillar: Hösten, vin och trevligt sällskap!
Läser: Just nu Egenmäktigt förfarande – en roman om kärlek. Gillar det mesta men allra bäst självbiografier och deckare.
Vill göra: Åka på safari.
Vågar: Hoppa fallskärm.
Drömmer om: Öppna ett hunddagis.
Stolt över: Vår dotter.

Hon är sjuksköterska i grunden och arbetade inom intensivvården i många år. Började sedan undervisa på dåvarande Vårdskolan i Borås och påbörjade efter hand sina forskarstudier vid Högskolan i Borås 1999. Hon disputerade 2005 på astmasjuka barn och deras föräldrars livssituation, och började därefter arbeta som lektor i sjuksköterskeutbildningen. Därefter blev hon studierektor, arbetade sedan fyra år som prefekt innan hon nu kan titulera sig akademichef.

– Det är ett intressant jobb! Det känns inspirerande att i sitt arbete få påverka verksamheten i en positiv riktning. Särskilt när det handlar om så angelägna frågor som vård, arbetsliv och välfärd.

Det finns mycket hon vill göra. Nya forskarrättigheter är ett prioriterat område, och arbetet med en ansökan har startat. Hennes känsla är att förutsättningarna för att stärka forskningssidan har förbättrats i och med akademin.

– Vi är mer kompletta nu. Nu gäller det att vi drar nytta av att vi samlats och att vi med detta kan ta ytterligare steg mot att bli Västsveriges tredje universitet.

Hur vill du vara som chef?

– Jag vill vara en tillgänglig chef. Tydlig och rak, men samtidigt inte detaljstyra på områden där andra har befogenheter. Tillit är viktigt. Folk ska känna att de litar på mig, och jag vill känna tilltro till mina medarbetare. Öppen dialog med respekt, det tror jag på och jag försöker bejaka ett kritiskt förhållningssätt. Det tror jag behövs överallt, men kanske särskilt på en arbetsplats som denna där forskning och utbildning ska utformas.

De förändringar som den nya organisationen innebär är långsiktiga och Lotta Dalheim Englund poängterar att högskolan än så länge är tidigt i den processen. Samtidigt tycker hon sig märka positiva tecken redan och hon hoppas att många ser det som inspirerande med de förändringar som är på gång.

– Vi utvecklas och går framåt. Jag tror att många upplever det som spännande och roligt att vi går vidare. Jag tror faktiskt att vi kan nå oanade höjder.

Text: Erik Holmlund
Fotot: Ulf Nilsson