Ett Biblioteksråd i ny form

– Biblioteksrådet ska vara ett rådgivande organ för bibliotekschefen. I rådet tar vi upp frågor både av strategisk och operativ karaktär. Vid det senaste mötet diskuterade vi exempelvis bibliotekets policy för inköp av medier och vårt arbete med att implementera DiVA som högskolans nya publikationsdatabas. Vår strävan är att göra rådets möten till en dialog mellan biblioteket och de lärare/forskare som är ledamöter. Det är viktigt för oss att förstå utbildningens och forskningens behov för att kunna veta att bibliotekets service och tjänster är i linje med vad som efterfrågas. Samtidigt vill vi nå ut till akademierna med vår kompetens och våra erbjudanden. Exempelvis rapporterar vi regelbundet om de projekt som pågår på biblioteket.

Hur ofta träffas Biblioteksrådet?

– Rådet träffas fyra gånger om året, oftast i februari, maj, oktober och december.

Om man vill framföra något till rådet, hur går man då tillväga?

– Varje akademi har sina representanter i rådet. Det varierar nog hur ledamöterna sprider sina erfarenheter från rådet, men gissningsvis rapporterar de på arbetsplatsträffar eller liknande och då finns möjligheter att framföra synpunkter som man vill ska gå vidare till rådet. Självklart kan man också kontakta mig eller prorektor Martin Hellström som är ordförande i Biblioteksrådet.

Hur länge har Biblioteksrådet funnits?

– Biblioteksrådet i sin nuvarande form har bara haft ett möte, men formen med ett rådgivande organ för bibliotekschefen har funnits länge. Senast var Rådet för Bibliotek & läranderesurser under perioden 2004-2014.

Läs mer

Här kan du läsa om vilka personer som ingår i rådet.

Text: Annie Klasén
Foto: Erik Wasselius och Anna Sigge