Högskolan får centrumbildningar

Det är befintliga och planerade verksamheter som är så strategiskt viktiga att de nu formellt inrättas som centrum. De är:

  • SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing
  • Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV)
  • PreHospen – Centrum för prehospital FoU i VGR
  • Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC)
  • Centrum för välfärdsstudier (CVS)
  • Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB)

Det finns generella kriterier för vad som bör gälla för centrumbildningarna. Bland annat ska de till huvuddelen vara externfinansierade, ha ett tydligt kommunicerat syfte och organisatoriskt placeras vid en akademi.

Högskolans rektor Björn Brorström menar att centrum är ett sätt att profilera verksamheten, inte minst gentemot samarbetspartners.

– Centrumbildningarna ska arbeta övergripande och främjar därför flervetenskap. Det är också viktigt att den kunskap och erfarenhet som vinns inom centrumbildningarna återförs till utbildningen och kommer våra studenter till del, säger han.

Centrumbildningarna är profilerade och är tillgängliga för samarbetspartners inom privat och offentlig verksamhet.

– De kommer att bidra till att ytterligare skärpa och tydliggöra innebörden av högskolans mission ”vetenskap för profession”, säger Björn Brorström.

Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) är en av de verksamheter som nu går från att vara forskningsprogram till centrumbildning. Malin Sundström är akademisk föreståndare för SIIR:

– SIIR har länge varit en omtalad forskningsmiljö för både det regionala och nationella näringslivet med massor av besök i Handelslabbet och flera samarbetspartners. Att SIIR blir en centrumbildning är kanske mest betydelsefullt internt på högskolan. Det är en markering att det vi gör är viktigt för högskolan. Vi hoppas att fler forskare i Borås vill jobba med oss framöver nu när vi är ett centrum, säger hon.

Läs beslutet i sin helhet (pdf).

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ulf Nilsson