Akademichefen har ordet

Det är mycket som har hänt under året. Vi inledde 2015 med att Textilhögskolan fick ta emot ett hederspris på ELLE-galan, vilket var ett gott betyg på allt arbete som ni gör. Vi har många duktiga medarbetare på akademin. En del lyfts fram av studenter för att de är bra på att stödja deras lärande. Andra är framgångsrika med att söka forskningsmedel för spännande forskningsprojekt. Andra publicerar intressanta texter som lockar nyfikna läsare. Vi har även kollegor som är uppskattade samarbetspartners med företag och organisationer. Kort sagt vill jag att vi drar oss till minnes att andra uppmärksammar vårt idoga arbete och våra prestationer.

Låt mig nämna några exempel:

ArcInTexETN

Forskningsprojekt ArcInTexETN (Marie Sklodowska-Curie Actions) är igång med 15 doktorander.

Professorsinstallationen

Den 8 maj installerades Staffan Svensson (Byggteknik) och Katarina Malaga (Hållbart samhällsbyggande) som nya professorer på vår akademi.

Rekordmånga disputationer

9 doktorer inom resursåtervinning har disputerat under 2015.

Uppskattad utställning

Pia Mouwitz hade en uppskattad utställning "Nothing to wear/To make clothes that matter", bland annat i Stockholm.

Nya centrumbildningar

Vi har inrättat två nya centrumbildningar vid akademin: Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHSB) och Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR).

Masterexamen i företagsekonomi

Högskolan har under året fått rättigheter att utfärda masterexamen i företagsekonomi.

Boksläpp

Det har släppts flera böcker och rapporter av akademins forskare. Bland annat Malin Sundströms "Köprevolutionen", Mohammad Taherzadeh och Tobias Richards bok "Resource Recovery to Approach Zero Municipal Waste" och Karin M Ekströms bok “Waste Management and Sustainable Consumption”.

10 miljoner

Vincent Nierstrasz forskargrupp erhöll 10 miljoner från Stiftelsen Svensk Textilforskning.

Bäst i Sverige

Sunil Kumar Ramamoorthy vann Forskar Grand Prix 2015 och är bäst i Sverige på att presentera forskning.

Även om vi alltid strävar framåt för att bli bättre, upptäcka nya saker eller förändra det vi redan gör får vi inte glömma av det vi redan har gjort och uppnått.

Tiden går fort när man har roligt som en del brukar säga. En del hävdar dock att tiden går som den går, varken fort eller långsamt, oberoende av vad vi gör. Men är det så?

Den gamle greken Aristoteles hjälpte oss att nyansera tidsbegreppet. Han gjorde nämligen skillnad mellan den kronologiska tiden (chronos) och tiden som en händelse (kairos). Begrepp som försöker fånga händelser i tiden är tidslighet, timing eller Carpe diem. Och det är något att ta fasta på – vi behöver ta vara på dagen. På den tid vi faktiskt har. Det innebär också att vara glada över det vi åstadkommer – såväl i stort som smått.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. 

Mikael Löfström

Foto: Ulf Nilsson, mimbild