Budget för 2016 beslutad

Budgeten ligger i linje med högskolans styrdokument ”Verksamhetsplan för 2016-2018” och visionsdokumentet ”Mål och visioner” som tidigare beslutats. I de dokumenten ges riktlinjer och strategier för hur verksamheten ska utvecklas inom den närmaste framtiden.

Satsningar på utbildning

Budgeten innebär, som tidigare rapporterats, en fortsatt utbyggnad av lärar- och vårdutbildningar. Högskolan har också fått resursförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt för lärarutbildningar.

Satsning på forskning

Vad gäller forskning innebar budgetförslaget som lades fram av regeringen i september en ökning av forskningsanslaget för Högskolan i Borås på drygt 6 miljoner kronor.

– Detta är, som jag sagt tidigare, självklart mycket glädjande och det ger oss bra förutsättningar för att fortsätta att profilera och utveckla vår forskningsverksamhet, avslutar Björn Brorström.


Vill du veta mer?

Har du frågor kring hur högskolans budget påverkar din verksamhet och avdelning, kontakta din närmaste chef.

Läs mer

Mer pengar till forskning i regeringens budgetförslag

Mål och visioner

Text: Ida Borenstein