Forskningsprogrammet Data Science har mycket på gång

Researchers in Data Science

Dagarna var mycket produktiva och det resulterade i två stora internationella kollaborativa projektidéer. Det omfattande arbete i att formulera ansökningar om extern finansiering för de båda projektidéerna är redan långt framskridna.

Den första ansökan handlar om en Säker maskininlärningsmodellering av läkemedel, riktad till Marie Curie ITN och lämnas in redan i januari 2016. Den andra ansökan riktas också mot H2020 finansiering, denna gång för en ”forskning och innovation aktion” och avser ett projekt om virtuella museer och social plattform. Projektet samlar kompetenser från ett brett spektrum av olika men kompletterande forskningsområden inklusive kulturarv, virtuell och ”augmented” verklighet, story-led tolkning och mer. Inlämningsdatumet för andra ansökan är 4 februari 2016. Den närmaste perioden framöver kommer att bli en mycket intensiv period för gruppen.

Till den engelska versionen. 

Text: Nasrine Olson
Bild: Catrine Marie Blad