Innovativ färgning av textilier – ny teknik till Textilhögskolan

Profilbild Vincent Nierstrasz, professor i textilteknologi på Textilhögskolan

– Utrustningen kommer att stödja forskning inom bland annat avancerad och ny hållbar färgningsteknologi, och även vara en del av utvecklingen av svensk textilindustri inom området, berättar Vincent Nierstrasz, professor i textilteknologi på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. 

Textilproduktionens stora miljöpåverkan är en av branschens svåra framtidsutmaningar och det nya färgningssystemet är betydligt mer resurseffektivt. Stipendiet på 260 000 kronor från stiftelsen Svensk Textilforskning och TEKO täcker hela inköpet av den nya utrustningen.

– Det finns en önskan på Textilhögskolan om att färgning med den nya tekniken ska bli ett delmoment i flera av kandidat- och masterkurser inom kort.

Superkritisk koldioxid är en flytande form av koldioxid som uppstår när gasen hålls i, eller över, sin kritiska temperatur och sitt kritiska tryck. Densitet i det tillståndet gör koldioxiden till en vätska, och det ger koldioxiden nya egenskaper.

– Den nya metoden för färgning med hjälp av superkritisk koldioxid betraktas inom textilindustrin som extra viktigt på grund av systemets sparsamhet med energi, kemikalier och vatten. Samtidigt producerar det produkter av hög kvalitet och därigenom skapas nya möjligheter, avslutar Vincent.

Läs mer
Under åren har också TEKO, Sveriges textil- och modeföretag, till exempel genom Stiftelsen Svensk Textilforskning, finansierat viktig utrustning till forskargruppen Textile Materials Technology vid Textilhögskolan. Läs mer om tidigare stipendier.

Fakta


Om Stiftelsen Svensk Textilforskning

Stiftelsen Svensk Textilforskning har till ändamål att i samarbete med TEKO stödja och befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högre undervisning rörande textila produkter samt deras framställning och användning. Pengarna som stiftelsen donerar kommer ursprungligen från textilbranschens företag i form av bidrag.

Text och bild: Jennie Olsson