Internationella studenter

Vad innebär begreppet internationella studenter?Gustav Kibe

- Det är inresande studenter som har valt att göra en utbytestermin i Sverige eller placerat hela sin utbildning på avancerad nivå här.

Vilka länder kommer de internationella studenterna som läser på Högskolan i Borås ifrån?

- Flest studenter kommer från Kina, Tyskland och Frankrike.

När de internationella studenterna är här kanske de vill passa på att träffa andra studenter i samma situation. Finns det några speciella aktiviteter för dem genom högskolan?

- Vi har en studentförening, ESN, som har som syfte att vara en mötesplats för inresande studenter där även svenska studenter är välkomna att delta. De anordnar events så som International Dinners och resor till Lappland. Utöver det anordnar studentkåren sociala aktiviteter, bland annat introduktionsveckor under de första veckorna av terminen. Sedan anordnar studentkåren tillsammans med högskolan ett språkcafé som heter Shout Out Loud. Det går ut på att svenska och internationella studenter kan träffas över en kopp kaffe och prata och umgås. Därigenom kan studenterna utbyta erfarenheter och kanske lära sig ett främmande språk eller förbättra sin engelska. Det finns en serie workshops inom temat ”Career in Sweden”, för att studenterna ska få insyn i hur det fungerar på arbetsmarknaden. Det är något som anordnades under höstterminen 2015. Dessutom finns också STARK-dagen, högskolans arbetsmarknadsdag som välkomnar både svenska och internationella studenter.

Text: Catrine Blad
Foto: Henrik Bengtsson