Introduktion till handledarskap

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) erbjuder handledarutbildning för de lärare och doktorander som handleder eller står inför att handleda studenter som skriver uppsats eller gör examensarbete på grundnivå. Kursen omfattar 7,5 hp och genomförs under sex schemalagda heldagar under våren.

Kursen ger en introduktion till handledarskap, där bland annat övergripande regelverk, handledarroller, handledningsprocessens delar, kvalitetskriterier och etiska aspekter på handledning behandlas.   

Innehållet utformas delvis i samråd med deltagarna för att tillgodose individuella och institutionsspecifika behov. Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift samt via förberett seminariedeltagande.

För information och anmälan, kontakta Marcus Agnafors