Kick-off för Ladok3-projektet

Kick-off för Ladok3-projektet.

Ett trettiotal medarbetare från högskolan samlades för att få information om Ladok3 och hur långt arbetet med införandet har kommit, både i det nationella projektet som berör samtliga lärosäten och lokalt på Högskolan i Borås. Samtliga närvarande är på olika sätt involverade i projektet eller kommer att vara det de kommande åren. Förutom projektledningen rör det sig om lärare och administratörer från akademierna och avdelningar. 

Härnäst är målet att den lokala projektgruppen på Högskolan i Borås skall besöka samtliga sektioner och avdelningar på högskolan för att presentera Ladok3 med start i januari 2016.

Läs tidigare nyheter om Ladok3-projektet

Text och foto: Solveig Klug