Nu är Ladok3 i drift

Lars-Gunnar Forslund, Emma Almingefeldt och Anngreth Johansson

Målet för dagen gällde inmatning av studieresultat, attestering och verifiering av godkänt betyg i den resultathanteringsmodul som driftsattes på högskolan den 25 november. Resultathanteringsmodulen är den första av två fristående moduler som ska levereras till de lärosäten som berörs före totalleveransen av Ladok3. Denna är planerad till hösten 2017.

De som deltog under tisdagens test var Ewa Rolling, administratör, Lars-Gunnar Forslund, studierektor, och Emma Almingefeldt, lärare. De har sedan några veckor redan prövat att jobba i Ladok3, men då enbart i en testmiljö. Under vägens gång har testarna samlat på sig synpunkter, frågor, förslag och önskemål om den tekniska delen, dvs. att lära sig systemet och hur man får det så användarvänligt som möjligt. Synpunkter på hur den studieadministrativa processen kan tänkas se ut i framtiden har också lyfts fram. Dessa åsikter lyfts upp för diskussion inom både det lokala och det nationella projektet.

Positiva åsikter

Åsikterna om systemet och det nya arbetssättet är mestadels positiva.

– Jag har väntat på digital rapportering ända sedan jag började jobba här för sex år sedan, så jag är mycket glad att det äntligen börjar hända något. Ladok3 kommer att innebära arbetsbesparing för min egen del som lärare när det gäller rapporteringen av resultat, säger Emma Almingefeldt.

– Rutlistor känns oerhört förlegade för mig och är inte alls rättsäkert, eftersom det är lätt hänt att lägga ifrån sig listorna och att fylla i listorna fel fortsätter hon. Trots att det finns några frågetecken som måste redas ut kommer det dock att bli oerhört lätt att jobba i Ladok3 när alla bitar har fallit på plats, säger hon.

– Lars-Gunnar Forslund tillägger att det inte räcker med att det blir en arbetsförbättring för lärare, det gäller också att få bort trösklar för att vilja lära sig hur systemet fungerar.  Systemet måste vara självinstruerande, menar han.

Under våren 2016 kommer ett mindre pilotprojekt initieras så att fler lärare och administratörer kan börja arbeta i det nya Ladok3-gränssnittet.

Mer information

Du som är intresserad av mer information om Ladok3 är välkommen att höra av dig till Hanna Kantola, ansvarig för införandet av Ladok3 vid HB.

Läs mer om implementeringen av Ladok3. 

Text och foto: Solveig Klug