Nyhetsbrev 3:2015 från FoU Sjuhärad Välfärd

I nyhetsbrev 3:2015 berättar vi om seminarieserien Implementeringens utmaningar, som FoU Sjuhärad Välfärd genomför i tre delar. Den första delen i oktober gav en bakgrund till aktuell implementeringsforskning genom forskare från Linköpings universitet och del två i december hade fokus på kommunal verksamhet. Tredje delen av serien, med fokus på hälso- och sjukvård, kommer att ges i februari 2016.

Nyhetsbrevet handlar också om andra seminarier som FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) genomfört under hösten. Till exempel om PYC-utbildningen, Inkontinensprojektet och Hela Skolan-projektet samt utvärderingen av detta, som utfördes av forskare från FoU Sjuhärad Välfärd. Vi lyfter också fram verksamhet inom FoUS:s Utvärderingsverkstad.

I kalendariet finns mer att läsa om intressanta temadagar som ska genomföras i början av nästa år, till exempel kring övervikt och fetma hos barn samt ökad kunskap om beroendepreparat.

Vi passar också på att önska alla våra läsare fina helger i jul och nyår!

Läs och ladda ner nyhetsbrevet: www.fous.se/nyhetsbrev

Läs mer i FoUS:s kalendarium: www.fous.se/kalendarium