Nytt pris till hållbart ledarskap inom välfärdssektorn

Man med sydväst vid havet. Foto: Colourbox

Priset ska delas ut till ledare inom välfärdstjänster som utmärkt sig för att på ett föredömligt sätt arbeta för en hållbar verksamhet. Margareta Lundberg Rodin, chef för CVS, förklarar avsikten med priset:

– Priset är avsett att uppmärksamma chefer som arbetar hållbart och strategiskt inom välfärdssektorn. Välfärdssektorn står inför flera stora utmaningar och det är därför viktigt att chefer, uppdragsgivare och medarbetare arbetar tillsammans utifrån ett medvetet och långsiktigt perspektiv för att verksamheten och organisationen ska kunna åstadkomma god kvalitet för målgrupperna, god arbetsmiljö för anställda och relevanta beslutsunderlag till beslutsfattarna. Kraven på den här sektorn är omfattande och kommer från flera intressenter och uppdragen innebär därför en hög grad av komplexitet. 

Hur kan man som ledare jobba med hållbarhet i välfärdssektorn?

– Hållbart ledarskap är att konstruktivt och långsiktigt utveckla relationer och kommunikation i arbetet och därigenom minska stress, sjukdom och t.ex. uppsägningar. Detta leder i sin tur till bättre verksamhet med högre grad av kontinuitet för brukarna.

Varför heter priset Sydvästen?

– En sådan huvudbonad används i utsatt väder när det både kan storma och spöregna. Den är därför en symbol för hur man bör vara utrustad i utsatta lägen för att hantera situationen tills solen månde skina igen, avslutar Margareta Lundberg Rodin.  

Nominering och pris

Organisationer, arbetsplatser och individer kan nominera personer till priset. Nomineringen ska innehålla namn, titel organisation med kort motivering och lämnas in senast den 30 december 2015 till CVS via e-post: margareta.lundberg_rodin@hb.se

Priset består av 100 000 kronor och en av Textilhögskolan specialframtagen hållbar sydväst och delas ut fredagen den 18 mars 2016 vid ett seminarium på temat hållbart ledarskap på Högskolan i Borås då prismottagaren också får möjlighet att berätta om sitt ledarskap.

Läs mer om Sydvästen-priset för ett hållbart ledarskap.

Text: Solveig Klug
Foto: Colourbox och Henrik Bengtsson